Vize mé práce v NF Domácí anděl

Chceme pomáhat těm, kteří to budou opravdu potřebovat a nemohou si to sami dovolit.

Ztotožňuji se s myšlenkou telemedicíny a NF Domácí anděl mne oslovil svým posláním dostat do povědomí nový způsob péče, diagnostiky a monitoringu na dálku mezi širokou skupinu obyvatel a organizací a tím následně zvýšit počet pacientů v takové péči.

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR v současné době nehradí pacientovi náklady na pořízení zařízení pro dálkový monitoring on-line a jeho použití pro domácí prostředí a z těchto důvodů řada pacientů zůstává v nemocnici, případně musí pravidelně a často docházet na ambulantní ošetření, i když by byla možná asistovaná léčba. Věřím, že domácí prostředí, podpora blízkých a rodiny má výrazný vliv na psychiku pacienta a pozitivně ovlivňuje průběh léčby. Věřím, že tento způsob léčby je budoucnost zdravotnictví, nejen díky obrovským úsporám státního rozpočtu, ale zejména pro “lepší” život pacientů ať už chronicky nemocných, pooperačních a nemohoucích. Ve zkratce pro vysvětlenou řečeno, když se u pacienta objeví nějaká odchylka od normálu, Národní dohledové centrum okamžitě vyrozumí ošetřujícího lékaře, který díky znalosti anamnézy dokáže ihned rozhodnout co dál. Aktuálně je podepsáno několik memorand o spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Jsou připravené projekty, díky kterým bude NF Domácí anděl svoji činnost realizovat a následně pomáhat. Na našich stránkách jsou veškeré informace včetně způsobu, jak o pomoc požádat.


Komentáře nejsou povoleny.