Sona Kodetova

 

 

 

 

 

 

Mgr. Soňa Kodetová

Narodila jsem se na Slovensku, původní profesí jsem grafička. V roce 1969 jsem se provdala za herce Jiřího Kodeta a zůstala v domácnosti. Mám dvě dospělé děti, dceru herečku Báru Kodetovou, a syna muzikanta a produkčního Iana Kodeta.

Přes nesvobodu kolem nás jsme se snažili společně s manželem smysluplně prožívat svůj život a vytvořit našim dětem prostředí a pevné vazby, na které se mohly spolehnout. Stále zastávám názor, že dané slovo má platit i bez zákona, slušnost není slabost a krást se nesmí vyplácet.

V roce 1989 jsem v Praze 12,  spolu zakládala Občanské fórum a současně byla zvolena do zastupitelstva MČ Praha 12.  V roce 1992 jsem vstoupila do ODS a následně byla nepřetržitě volena do zastupitelstva MČ Praha 12 po dobu dvaceti let. Pracovala jsem jako zastupitelka a členka několika komisí rady MČ P 12.  Současně jsem pět let (1995 – 2000) pracovala jako oblastní manažerka ODS P 12.

Když jsem před jedenácti lety ovdověla, změnil se od základů můj život. Nejprve jsem napsala knihu o svém muži společně a s Alenou Šloufovou . Kniha  byla pro mne určitou formou terapie a částečně mi pomohla vyrovnat se s odchodem muže, po jehož boku jsem prožila 36 let. Dalším krokem bylo studium.Souběžně se studiem jsem několik let pracovala v Nadačním fondu Plaváček na pozici vedoucí marketingu a public relations.

V  roce 2009 jsem založila občanské sdružení Klub třetího tisíciletí, zaměřené na vzdělávání, sdružování a pomoc lidem, kteří cítí potřebu pro sebe a jiné něco smysluplného dělat a v jeho rámci jsem vydala společně s Excellens paper unikátní bibliofilii Máchův Máj s kresbami Kristiána Kodeta.

Po úspěšném absolvování vysoké školy CEVRO Institut a získání bakalářského a magisterského titulu jsem svůj život nasměrovala do nové výzvy a stala součástí Nadačního fondu Domácí anděl , který pomáhá chronicky nemocným pacientům, aby se díky telemedicíně léčili doma pod dohledem lékařů. Chci se podílet na změnách v přístupu léčby a pomáhat realizovat nový fenomén v oblasti odborné zdravotní péče.

 

 

cevro-institut

logo-domaci-andel

kniha-obalka