Mgr. Soňa Kodetová

Zaměstnání

2015 – nyní
Nadační fond Domácí anděl – členka správní rady

2008 – 2015
Klub 3.tisíciletí o.s. celoživotní vzdělávání, zakladatelka a předsedkyně

2005 – 2009
Nadační fond – Plaváček – vedoucí oddělení marketingu a PR

1995 – 2000
ODS – HK – Oblastní manažerka

1963 – 1969
Československá televize – TV Praha  – SČVU – grafické práce

Vzdělání

2009 – 2012
Vysoká škola CEVRO Institut, navazující magisterský program Veřejná správa, studijní obor Veřejná správa, vedlejší specializace : Soukromé právo ve veřejné správě.

2006 – 2009
Vysoká škola CEVRO Institut, Právní specializace – studijní obor Veřejná správa, specializace: Ekonomie a veřejné finance, Právní úprava veřejné správy.

Další odborné studium

2005 – 2006 
CEVRO – liberálně konzervativní akademie – zaměření na : právo ČR, ekonomie, komunikace a veřejná prezentace, management ve veřejné správě, politologie, mezinárodní a evropské právo, včetně EU

Politické a odborné aktivity

2010 – 2012
Předsedkyně komise pro územní rozvoj Cholupic a Točné MČ Praha 12

2008 – 2010
Poradní sbor primátora Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky

2008 – 2012
ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12 – členka školní rady

1998 – 2010
Poradce poslanců PSPČR , zaměření: kultura, školství, neziskový sektor

1990 –  2010
Zastupitelka MČ Praha 12 – nepřetržitě (komise kulturní, územní rozvoj)

1992 –  2013
Členka ODS

1995 – nyní
Publikační činnost, spolupráce s médii, knihy: Jiří Kodet o sobě 2006, Jiří Kodet Ty a já Na miskách vah 2012

cevro-institut

logo-domaci-andel

kniha-obalka