Veřejná správa v Číně

Cílem mé magisterské práce nazvané „Veřejná správa v Číně“ bylo analyzovat vývoj správního práva v dějinných souvislostech. Mou práci si můžete přečíst zde.

Veřejná správa v Číně vznikla před dvěma tisíci lety a v průběhu let se výrazně nezměnila. Prvky právních systémů čínských dynastií se prolínají a přes období, kdy byla snaha měnit zaběhnuté normy přetrvávají její základy dodnes. Nezměnily na tom nic ani doby nedávno minulé, protože všichni císaři i novodobí vládci Číny mají jedinou touhu, a to ovládat lidové vrstvy pomocí mechanismů, které jim vyhovují v daných podmínkách. Ty se zatím v průběhu dějin nemění. Takže pokud Vás toto téma oslovilo, přeji příjemné čtení mé diplomky.


Zatím nemáte žádné komentáře.

napište komentář