NF Domácí anděl

Projekt NF Domácí anděl oslovil mě i mou dceru Báru , kvůli vlastní zkušenosti s pečováním o mého muže. Velmi mě nadchla představa, že se lepší podmínky pro domácí péči – sama bych tenkrát všechny pomocníky s velkým vděkem využila. Vím, že každý má ve svém životě menší či větší příběh spojený s péčí o nemocného a právě z toho důvodu myslím, že telemedicína přináší nové možnosti jak zvládat tuto náročnou životní etapu svých blízkých.

Nadační fond vznikl před více než rokem za účelem podpory moderní medicíny- telemedicíny.Pomáhá pacientům chronicky nemocným léčit se doma a při tom pod dohledem lékařů, kteří mají přehled o aktuálním vývoji zdravotního stavu pacienta a můžou i na dálku měnit režim medikace a pacienti mohou být prostřednictvím Národního dohledového centra v podstatě 24 hodin 7 dní v týdnu pod dohledem lékaře, s cílem pomáhat pacientům, kteří mohou díky moderním technologiím trávit více času v domácím prostředí, než v nemocnici. Nejvíce progresivní je tento způsob léčby zejména pro diabetiky, kardiaky, spánková apnoe, problémy s dýcháním a neustále pokračuje dále i do jiných oborů medicíny.


Komentáře nejsou povoleny.